Kontu Se on hyvä paikka elää ja olla!

Keski-Maan ja oikean maailman yhtäläisyydet

Keskustelu huoneessa 'Keski-Maa ja Tolkien', aloittanut Itha, 05.12.2003.

 1. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Osa IV Enttien aukko ja Sumuvuorten puhdistus

  Edellisessä osassa kerrotun mannerliikunnan tapahtumisen ajankohdasta ei olla yksimielisiä. Historian kuluessa on kuitenkin jaksoja joiden ajoitukset ovat varsin epämääräisiä. Parhaimpina vaihtoehtoina lienevät kuitenkin neljännen ajan ensimmäiselle tai varhaiselle toiselle vuosituhannelle sijoittuvat jaksot. Näistä esimerkkinä ylempänä tässä ketjussa mainittu Egyptin Vanhan Valtakunnan perustamista edeltävä jakso, tai Ensimmäinen Egyptin Välikausista. Muitakin mahdollisuuksia on, mutta suuri osa näistä vaatii nykyisen historiankirjoituksen osoittautumista osittain sepitetyksi, hieman samaan tapaan kuin ’Onion’-aikakausijulkaisun selostuksessa muinaisista kreikkalaisista.

  Voimme toki laskea tarvittavan mantereen liikkumisnopeuden jotta Umbar ehtisi nykyiselle sijainnilleen historian sallimissa rajoissa. Välimeri on n.4000km leveä, ja koska Umbar sijaitsi ennen mantereiden muutoksia likimain nykyisen Kreetan kohdalla saamme mantereen riittäväksi siirtymisvauhdiksi esimerkiksi sadassa vuodessa yksinkertaisella laskutoimituksella 3000 km/876600 tuntia = 3,4 metriä tunnissa. Tämä vauhti on toki valtaisa verrattuna nykyisiin mannerten nopeuksiin, mutta pystyisimmekö itsekään huomaamaan merelle katsoessamme valtavan saaren itse asiassa siirtyvän tällaista nopeutta? Ihmisen eliniän puitteissa moisenkin vauhdin kyllä huomaa, mutta kenties lähempänä sattuneet muutokset ovat vieneet kronikoitsijoiden huomion.

  Samaa laskutapaa käyttäen voimme käyttää vuoristojen nousun ja laskun kohdalla, ja saamme vaikkapa Sumuvuorten huippujen pienenemisnopeudeksi merenpinnan tasolle asti n. 5500m / 876600 tuntia = 6 millimetriä tunnissa. Jälleen saamme arvon jonka huomaamiseksi silmämääräisesti saattaa kulua pari kolmekin vuotta. Ajan myötä näin nopea muutos tottakai tulee huomatuksi, mutta voiko vanhojen ukkojen ja akkojen juttuja muutenkaan aina uskoa? Tällaiset muutokset ovat kuitenkin olleet omiaan luomaan kansantarinoita ja taruja jumalien töistä. Voidaan esimerkiksi kysyä, olisiko Gilgamesh-eepoksen tulvakertomus syntynyt Etelä-Gondorin hajoamisen perusteella, tahi Iberian niemimaan erkaantuessa Lähi-Idästä? Kenties Persianlahti on myös syntynyt näihin aikoihin ja synnyttänyt tämän eepoksen?

  Laajin muutos, mitä edellä kerrotun lisäksi Keskimaassa neljännellä ajalla tapahtui oli Sumuvuorten Eteläosien materiaalin siirtyminen muualle. Tästä hyvästä saamme kiittää Valaria. Kääpiöiden kaivuutöiden ansiosta he huomasivat Morgothin pahuuden kykenevän pesimään Moriassa jopa luolien alaisten tunneleiden olioiden joukossa. Hithaeglir oli Morgothin luoma vuorijono, eikä siis kuulunut alkuperäisen soiton teemoihin. Valar käänsivätkin Sumuvuoret, ja pohjoiset vuorijonot kokonaan ympäri, peilikuvakseen, jäljittäessään mahdollista toista Balrogia ja muita pahoja olioita. Nyt he ainakin tietävät mistä kohdista Sumuvuoria Orome pääsee helposti ylitse, mikäli tarve jossain vaiheessa moiselle tulee. Liekö sattumaa, mutta Rautapiha saattaisi sijoittua jonnekin Hitlerin Kotkanpesän tienoille.

  Enteilläkin oli osuutensa Sumuvuorien muutoksissa, Enttien viimeinen marssi Rautapihaa vastaan sai Valarin keskuudessa suosiota, ja he madalsivat Rautapihan läheiset vuoret Saksassa. Osin he etsivät Sarumanin kanssa liitossa olleita muinaisia olioita, mutta osaksi he tekivät tämän työn kiitoksena Enteille. Näin he pääsivät helpommin etsimään Eriadoriin ja käymään Konnussa. Laichalaf oli lähtenyt jo neljännen ajan alkuvuosina kauas Itään ja ihmetteli näihin aikoihin miten päästä Auringon Muurien aikoja sitten tapahtuneen kaatumisen muodostamalle mantereelle kaukana idässä, jossa yksikään entti ei ole vieläkään käynyt. Tieto Sumuvuorien Eteläosan poistamisesta tuleekin Karppunahkalta, joka ”yht’äkkiä huomasi olevansa kokonaista 1500 metriä matalammassa ilmanalassa”. Luultavasti hänellä oli suora yhteys Valarin edustajiin näinä aikoina, ainakin hänen tiedetään keskustelleen vuorten kotkien kanssa silloin tällöin. Kaikesta tästä toiminnasta syntynyt ylimääräinen kiviaines päätyi Keski-Eurooppaan ja Norjan tuntureille.

  Näin sai alkunsa Itämeri. Beorninkien maat alkoivat jäädä vesien alle. Näin hävisivät todisteet hobittiasumuksista näillä seuduin, ja suurin osa Lorienistakin jäi vesien alle. Vain Bornholmin saari muistuttaa meitä enää Amrothin kummusta. Beorningit siirtyivät ylävämmille maille, kuten Beorn itse oli ennustanut ja metsänihmiset saattoivat asuttaa Suuren Vihermetsän. Harmillisena seurauksena tästä oli että enää harvat uskovat hobitteja asuvan edelleen Itämeren rantamailla vanhoilla asuinseuduillaan. Idempänä muutoksia tapahtui vähemmän, joten pohjanmiehet saattoivat edelleen asua Järvikaupungissaan, tai jopa siirtyä perustamaan uutta kaupunkia Suomenlahden pohjukkaan.

  Sumuvuorten muuttuminen Morgothin tekemistä Valarin tekemiksi aiheutti samalla sen että enimmät todisteet haltia-asumuksista jossakin Oslonvuonon tietämillä ovat hävinneet. Tässä osassa esitettävä kartta sijoittaa Rivendellin jonnekin Ruotsin Åmålin tienoille, ja tämähän ei voi mitenkään pitää paikkaansa. Joka tapauksessa, vaikka muutokset olisivatkin tapahtuneet vain 6 mm tunnissa, olisi arkeologisia jälkiä asumusten perustuksista hyvin hankalaa tai mahdotonta löytää ainakaan yhtenäisinä. Näin ollen ei ole vaikeaa uskoa että uudemmat uskonnot ovat saaneet jalansijaa ihmisten keskuudessa. Eläimille tällainen muutosvauhti ei ole tuottanut ongelmia, niiden pesäpaikan valinnan merkitys toki korostuu, varsinkin kiireisimpinä poikasten ruokkimisen aikana.

  V Kartografisia erheitä

  Keskimaan kartoissa näkyy muutamilla alueilla selkeästi olevan kartografista vääristymää. Nämä normaalit kartantekoon liittyvät ongelmat siirrettäessä pyöreää pallopintaa kaksiulotteiselle lehdelle korostuvat erityisesti pohjoisessa ja äärimmäisessä idässä, mahdollisesti myös etelässä ja lännessä, mutta tämän asian selvittäminen on toinen, paljon vaikeampi tehtävä, jonka ilolla jätän jonkun maantieteilijän ratkaistavaksi. Osin nämä kummallisuudet voivat johtua myös epätarkasta tiedosta, emme juurikaan tunne näitä alueita. Vain Aragornin ja Curufinin tiedetään matkanneen kauas normaalin tiedon ulkopuolella oleville alueille.

  Normaaleissa 2-ulotteisissa maailmankartoissa laidoilla olevat alueet muuttavat näennäistä muotoaan venymällä tai supistumalla suuntaan jos toiseenkin. Myös näennäiset sijainnit saattavat muuttua merkittävästi. Euroopan laajuisen alueen pystymme nykyään esittämään kohtalaisen hyvin oikeassa muodossaan esimerkiksi Chamberlinin trimetrisellä projektiolla tai tasavälisellä kartioprojektiolla, mutta näiden vaatimat laskutoimitukset eivät missään nimessä ole helppoja. Kenties Curunir olisi näihin kyennyt, tai joku Gondorin kuningaskauden viisaista, mutta luotettavien etäisyysmittausten hankinta olisi silti tuottanut ongelmia.

  Oletettavasti JRR Tolkien, tai Keskimaan kartan alkuperäinen piirtäjä on käyttänyt jotakin yksinkertaisemmin tuotettavaa projektiota. Mikä se tarkalleen ottaen on ollut, jää myöhempien selvitysten varaan. Huomattavaa kuitenkin on, että Celduinin Carnenin suuret joet yhdistyvät hieman samaan tapaan kuin nykyinen Volga ja Kamajoet Venäjällä. Muutenkin näiden reitti Keskimaan kartalla muistuttaa hieman viikinkien idäntietä, joten yhteys keskiaikaiseen Eurooppaan on varsin selvä. Onko Osgiliathissa ollut pohjanmiehiä vartijoina Kuninkaiden aikana? Vastaus saattaa löytyä Gondorin säilyneistä arkistoista.

  Näin kykenemme osoittamaan Sumuvuorten ulottuneen pohjoisemmas ja Rhûnin järven sijoittuvan idemmäs ja etelämmäs kuin Keskimaan kartoissa yleensä on tapana ilmoittaa. Samoin Rautavuoret saattavat sijoittua hyvinkin kauas itään. Muutosten myötä, vakaana pysyneille Ruskeille Maille syntynyt sekakansa, Kurgaanikulttuuri, vahvistui siinä määrin, että eräät tuumivat sen nykyään olevan eurooppalaisen kulttuurin alkukoteja.

  Näiden varsin suurten muutosten, todella tapahtuneiden ja kartanpiirron ongelmien johdosta syntyneiden jälkeen Keskimaa-Eurooppa karttamme näyttää seuraavanlaiselta. Tietämättä Keskimaan kartan projektiota on mahdotonta sanoa kuinka vääristyneinä kartan äärialueet näkyvät, olenkin rajoittanut vääristymän korjausta hieman, osin myös teknisistä syistä. Myöhempien aikojen kartografien tehtäväksi jää selvitellä tarkemmin yhtäläisyyksiä osoittavia karttaprojektioiden muutoksia. Jotta lukijoiden olisi helpompi hahmottaa paikkojen nykyiset sijainnit, olen jättänyt Eteläiset Sumuvuoret vielä alkuperäiselle paikalleen. Kuitenkin voidaan varsin vähällä vaivalla osoittaa että näiden koko ja laajuus vastaa melko tarkasti Euroopan kartasta vielä puuttuvia vuorijonoja :

  [​IMG]

  Seuraavassa, mahdollisesti toiseksi viimeisessä osassa selvitellään miten ihmeessä Iso-Britannia saadaan sopimaan yhteen niiden paikkojen kanssa jotka meille on kerrottu, ja kysytään onko sellainen sovitustyö ylipäätään tarpeen, näinä 1970-luvun jälkeisinä aikoina.
   
  Last edited: 04.01.2016
 2. Kointähti

  Kointähti Parannuksen tehnyt trolli

  Tähän asti ketjussa on vain vajavaisesti ymmärretty Keski-Maan olemusta osana kethrialaista maailmojen perhettä. Kysehän on siitä, että Maa ja Keski-Maa ovat osa seitsemän rinnakkaismaailman joukkoa, jotka sijaitsevat toisiinsa nähden liitteenä olevan kuvan osoittamalla tavalla. Kartassa Terra on tietysti oma maailmamme, Keski-Maa ja Midgaad sama asia, sekä Valinor englantilaisittain Blessed Realm. Maasta on Valinoriin yhteys vain Keski-Maan kautta, mutta kaikki kolme yhdistyvät keskusmaailma Kethiraan. Maan ja Keski-Maan yhteys on lisäksi varsin heikko, kun taas Kethiraan on vahvempi yhteys. Voidaankin sanoa, että Kethira toimii eräänlaisena peilinä, jonka avulla voimme tutkia Keski-Maan ja Terran yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

  Lisätietoja mm. alla olevasta linkistä.

  http://www.culpan.org/harnwiki/uploads/Main.HarnWorld/ReligionIntro.pdf
   

  Liitetiedostot:

 3. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Tässähän lienee pyrkimyksenä selvitellä Midgaadin ja Terran suoraa yhteyttä tässä skenessä :) . Sikäli, homma vaatii aika lailla uskomista, ja tarkkoja paikkoja siirtymisriiteille maailmojen välillä on hankala näin selvittää. Koettelin tänään piirrellä tuohon seuraavaan osaan sopivaa karttaa, mutta näyttää siltä että pitää ehkä hankkia/etsiä vielä yksi pala tuohon lisää kun resoluutio ei oo riittävä... (Muok) luultavasti sopiva Englannin kartta löytyi mutta sitten täytyy varmaan pistää Share-alike lisenssit perään. kattoo jossain välissä saisiko tämän suomalaisen tulkinnan Keskimaa-Euroopasta valmiiksikin.
   
  Last edited: 07.01.2016
 4. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Osa V Englanti ja Kontu

  Merkittävä ongelma edellä olevassa kartassa on se, että Tolkien on useaan otteeseen todennut Konnun sijaitsevan suunnilleen Eurooppalaisen asuinpaikkansa leveysasteilla. Edellä olevassa kartassa Englanti sijoittuu kuitenkin huomattavasti etelämmäksi. Tästä syystä arvelenkin Tolkienin käyttäneen ainakin kahta erillistä mittakaavaa laatiessaan Keskimaan karttaa. Entäpä jos hän on käyttänyt ’hobittien mailia’ kuvatessaan Eriadorin mittasuhteita?

  ’Hobittien mailin’ mitan selvittäminen on varsin helppoa (;-)) . Nykyisen brittiläisen mailimme (1609m) on todettu saaneen alkunsa ihmisten luonnollisista mitoista. Tuhannen askelparin mitta on ollut kohtalaisen helppoa laskea jopa sormin. Tästä seurauksena on avauskappaleissa mainittu mailin pituuden riippuvaisuus maaston vaikeudesta. Silti, yhä edelleen mm. kokeneet suunnistajat pystyvät huomattavan laskemaan rastivälin pituudet askelpareina ottamalla huomioon maastonmuodot rastipisteiden välissä. Suunnistajat puhuvat myös juoksu- ja kävelyaskelpareista arvioidessaan matkan pituutta. Keskimaan aikoina ennen tarkkojen karttojen syntymistä, tämä taito olisi ollut jokaisella pidempiä matkoja vaeltavalla henkilöllä hyvin kehittynyt.

  Keskimääräisen hobitin (3 - 4 jalkaa) ja ihmisen (5½ - 6 jalkaa) kokoa ja askelparin mittaa vertaamalla saamme ’hobittimailin’ arvioitua varsin hyvin. ’Ihmismailin’ ja ’hobittimailin’ suhdeluvuksi saamme näin likimain saman arvon kuin edellä laskemamme kilometrin ja mailin välisen, nimittäin 0,61. Näin Brittein Saaret kuvantuisivat n. 2,6 kertaa luonnollista kokoa suurempana Euroopan rinnalla.

  Tolkien oli katolinen mutta englantilainen. Lisäksi hänen oli luonnollista käyttää maileja etäisyyksiä kuvatessaan. Se, että katolisena Tolkien oli uskonnollisen vähemmistön edustaja anglikaanisessa suurvallassa Englannissa, saattaa olla osasyynä Englannin alueen liioiteltuun kokoon Keskimaan kartoissa. Oli todellinen syy mikä tahansa, vaikuttaa siltä, että Eriadorin mitat ovat n. 1,6 kolmanteen potenssiin suuremmat kuin muuta Eurooppaa kuvaavilla alueilla.

  Eriador kuitenkin yhdistyy saumattomasti muuhun Keskimaahan kaikissa kartoissa, mitä meille on esitetty. Tästä syystä olisi etsittävä tapaa yhdistää n. 4*suurempi Englannin kartta mahdollisimman hyvin Euroopan karttaan, niin että merialueita jää näiden väliin mahdollisimman vähän. Tämä onnistuu kääntämällä suurennettua Englannin karttaa muutamia kymmeniä asteita myötäpäivään. Näin saamme tulkintamme Keskimaasta Eurooppana valmiiksi. Loput eroavaisuudet esimerkiksi Cornwallin niemen ja Walesin niemien suhteen saattavat selittyä karttavääristymillä, tämän osoittaminen on kuitenkin vaikeaa. Esitettävä tulkinta muuttaa meille kerrottuja päivämatkoja varsin paljon, etenkin Frodon ja Samin kulku Sarn Gebiriltä Mordoriin, ja örkkijahti Rohanin pohjoisosien halki, vaikuttavat yliluonnollisen nopeilta näin tarkasteltuna, mutta voihan olla että Professori on jättänyt tapahtumaköyhiä osia koko tarinasta kertomatta.

  Edellä kerrotun perusteella voi jo itsekin alkaa selvittämään vastaavuuksia Keskimaan ja Euroopan välillä – kuten aiemmissakin viesteissä on kerrottu. Esimerkiksi kuvaus Belgradin piirityksestä Ottomaanisulttaanien toimesta ylempänä ketjussa kuulostaa juuri samanlaiselta tapahtumalta verrattuna Minas Tirithin taisteluun. Historia on kenties toistanut itseään tässä yhteydessä, tahi sitten Professori on käyttänyt kirjallista lisenssiä.

  Toki on mahdollista että valtaisat Erun aikaansaamat muutokset ovat siirtäneet Eriadorin maita sattuman varaisesti muualle, näin pidentäen matkoja muun Euroopan alueella. Tällöin on kuitenkin liki mahdotonta selittää miten 'Hobitteja asuu edelleen siellä missä he asuivat muinoinkin'. Pidän siis parempana selittää Eriadorin muodon muutokset mittayksiköiden ja muutaman kirjallisen vapauden käytöllä.

  Pidemmittä puheitta alla kartta jonka sain aikaiseksi. Viimeisessä osassa olisi tarkoitus etsiä enemmän tai vähemmän tarkkoja paikkoja Keskimaasta ja Euroopasta, jotka olisivat tämän kaltaisessa projektiossa yhtenevät, ja esittää Keskimaan kartta nykyisillä paikannimillä varustettuna. Tämä työ on kuitenkin huomattavan alkutekijöissään, joten pyydän kärsivällisyyttä.

  [​IMG]

  Kartan teossa käytetyt kuvat (jokaista näistä on muokattu taiteellista vapautta käyttäen) löytyvät osoitteista:

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_topography_map_en.png (poistettu Brittein Saaret)

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_topographic_map_of_the_British_Isles.svg
  (suurennettu ja tarpeettomat alueet poistettu)
  http://orig08.deviantart.net/a219/f/2010/292/7/6/middle_earth_map_by_kilbeth-d313jvn.jpg (muokattu monin paikoin rankasti)

  ja Umbarin rantaviivan muoto (käännetty ja venytetty rankasti) on peräisin tästä kuvasta:

  http://corecanvas.s3.amazonaws.com/theonering-0188db0e/gallery/original/middle_earth_map.jpg

  Ittekin piirteli hieman että ihan cut and paste juttu ei ole...
  '
   
  Last edited: 09.01.2016
 5. Kointähti

  Kointähti Parannuksen tehnyt trolli

  Itse näkisin, että tämä "orjallinen" kartta on luultavasti lähimpänä Tolkienin omia ajatuksia, ja että hän on hahmotellut sen tältä pohjalta.
   
 6. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Tuo sanavalinta oli kyllä vähän heikko...myönnetään. Mielipiteitä mahtuu maailmaan, ja tuossa pienemmässä mittakaavassa Sormusten Sodan päähenkilöiden matkavauhdit tosiaan sopivat paljon paremmin kartalle. 'Shaping of the Middle Earth'in lukemisen jälkeen tämmöinen tulkinta tuli ensimmäisen kerran mieleen, ja nyt toista kymmentä vuotta ajatuksen syntymän jälkeen sai sen ensimmäistä kertaa kirjoitettua tähänkin asti. En väitä muistavani mitä tuossa kirjassa kerrottiin Ardan kehityksestä, mutta sieltä jostain 1990-luvun lopulta tää lähti. Mukavaa oli saada tuo tähänkin asti, ilman kerroskuvia käsittelemään pystyvää ohjelmaa tämä olisi ollutkin lähes mahdotonta itselle vielä 3-4 vuotta sitten. Karttaprojektioiden kanssa en oo niin tuttu että osaisin tuon paremmin asiasta kertoa.
   
  Last edited: 09.01.2016
 7. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Suurennetun Englannin voisi toki saada matemaattisestikin tehdylle kartalle aikaiseksi. Tämä vaatisi useita kiintopisteitä jotka säädetään yhteneviksi Keskimaan ja Euroopan välille. Voitaisiin esimerkiksi ajatella, että Tolkien on käyttänyt Kolmen Neljännyksen Kiveä kiintopisteenä etäisyyksissä. Kiintopisteestä lähtien mittakaava suurenisi sitä mukaa mitä kauemmas kiintopisteestä edetään. Tämä on ainakin vielä itselleni mahdoton toteutettava, mutta joku maantieteilijä saattaisi hyvinkin hommaan pystyä.
   
 8. Tik

  Tik Konnavahti Vastuuhenkilö Konnavahti

  Kointähden viestissä oleva "orjallinen" kartta vastaa melkein omaa käsitystäni maailman muuttumisesta kolmannen ajan lopun jälkeen sillä erolla, että seutuja täytyisi hiukan venyttää puolelta toiselle, eli Mordoria ympäröivät vuoristot ovat siirtyneet Karpaateiksi Romanian rajoille ja Rhovanion olisi nykyinen Skandinavia tai paremminkin Ruotsi Sumuvuorten ollessa Ruotsin ja Norjan välinen selkäranka. Ered Nimrais puolestaan vastaisi suunnilleen Alppeja ja Apenniineja. Gondor on Toscanaa ja Laziota.... Noin suunnilleen ehkä.
   
  Laichalaf tykkää tästä.
 9. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Ehkä tuo mittakaava kartassa onkin Tolkienin henkilökohtainen vitsi, jota tykätään pitää yllä.
   
  Last edited: 15.01.2016
 10. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Noniin, yks tuttu sanoi että käännä vaan englanniksi. Pitää vaan keksiä konsti jolla olla viittaamatta arjalaisuuteen viittaavaan sanaan. Alku pitää selkeesti kirjoittaa uusiksi. Ehkä se tästä. Olispa kiva olla muukin vaihtoehto kuin losssoth.
   
 11. On totta että keskimaa on aina
  Koitettu yhdistää eurooppaan
  Ja taru sormusten herrasta on pidetti kritiikkinä toisesta mailmansodasta tai kylmästä sodasta itse en kummi kaan usko teoriaan[​IMG]
   
 12. [​IMG]

  Tä kuva piti laitta äsken mut mä mokasin. kuva edustaa käsitystä jonka mukaan sormuksen sota on vertaus kuva kylmästä sodasta ja gonndor lotlorien rohan ja kontu edustavat länsimaita kun taas mordir ja rautapiha edustavat nevostoliittoa aika hatusta vedetty teoria viiskyt luvulta
   
  Last edited: 01.02.2016
 13. Rohan unohtui kiva kun koittaa kirjottaa kännykällä hirveesti kirjotus virheitä
   
 14. Olórin

  Olórin Kontulainen Suomen Tolkien-seura

  Otetaanpa seuraavaksi yllä oleva kartta liian vakavasti ja analysoidaan sitä. Kartassa on kyllä kiinnostavia ratkaisuja. Karttapohjahan ei ensinnäkään edusta mitään kylmän sodan aikaista tilannetta vaan on aivan tuore. Kylmän sodan näkökulasta Barad Durin sijoittaminen Moskovaan on luonnollista ja Rautapihan sijoittaminen Belgradiin on hyvä oivallus.

  Mutta lännen puolelle palattaessa kartta näyttää ottavan liikaa vapauksia, jotta sitä voisi pitää kylmän sodan kuvaajana. Ensinnä silmään pistää tietysti jakamaton Saksa, josta on tehty lännen sotilasmahti Gondor. Myöskään Rohan Pohjolassa ei oikein vakuuta, vaikka houkutus sen sijoittamiseen sinne on suuri. Gondor sopisi kyllä paremmin Ranskaan, jolloin Länsi-Saksan voisi jättää Ithilieniksi Mordorin ja Gondorin väliin. Lohtlorien ja sen pääkaupunki Rivendell(?) voisi siirtää suosiolla pienempään osaan Belgiaan ja Alankomaihin. Miksihän Hollanti edes muistuttaisi Moriaa? Eihän se ole vaarallinen ja hylätty saati vuoristoinen.

  Kääpiöt vaativat vuoria, mutta niitä löytyisi kyllä Norjasta ja Ruotsistakin. Pohjola sopisikin paremmin Erämaaksi, jossa asuu kääpiöitä ja haltioitakin. Kääpiöiltä vapautuvan Sveitsin voisi jättää Viimeiseksi kodoksi ja erottaa sen Lothlorienista. Francon Espanja voi jäädä kadonneeksi valtakunnaksi, ja Portugali Harmaiksi satamiksi (vaikka muualla haltioiden väri onkin vihreämpi).

  Brittein saaret Kontuna ja Briinä on tietysti luonteva valinta, mutta ydinasvalta ei voi olla pieni ja rauhallinen Kontu. Siksi hobitit pakkosiirretään Irlantiin, ja Englanti liitetään Rohanin vahvuuteen.

  Kreikka on Fangorn ja Turkki Rhûn? Eihän länteen kuuluva Turkki voi olla itäläinen, jääköön arabien hommaksi edustaa itää. Synkmetsän haltiat voisivat asuttaa Kreikkaa, jolloin Gondor voisi saada Italiasta lisää maata. Synkmetsän haltioiden kiistakumppaniksi Turkkiin saadaan kääpiöitä, jotta voidaan kiisstellä Kyproksesta. Silloin Pohjala ei kumminkaan voi olla Erämaa, vaan saa olla osa suurta Rohania. Fangorn voidaan sijoittaa Rohanin viereen Suomeen, jotta Suomi voi olla puolueeton metsäinen maa.

  Moria jos pitää johonkin saada, voi se olla Albaniassa. Umbar sopii Itä-Saksaan, niin se voi olla paha, mutta samaa sukua Gondorin kanssa. Rhûn ja Harad nyt jäivät poliittisesti kummallisiin paikkoihin; poliittisesti Itä-Euroopan satelliitit olisivat ollet parempia. Sen sijaan ne jäivät kuvaamaan maantieteellisesti eteläisiä ja itäisiä Euroopan ulkopuolisia kansoja.

  Näin syntyi "paranneltu" versioni:
  Keski-Maan kylmä sota.
   
  Ereinion tykkää tästä.
 15. Telimektar

  Telimektar Fundamentalisti

  Kiinnostavia karttoja. Uskottavien vastinparien löytäminen kaikkien Sormuksen sodan maiden ja kylmän sodan Euroopan valtioiden välillä tuntuu vaikealta. Mutta lähdetään kylmän sodan Euroopan tärkeimmistä valtioista, ja yritetään löytää niille vastineita läntisestä Keski-Maasta. Hyvikset ovat tietenkin lännessä, ja kylmän sodan aikana puolueettomuuspyrkimyksiä edustaneet kapitalistiset valtiot ovat epäilyttäviä. ( "Taru" on kirjoitettu pääosin toisen maailmansodan aikana, jolloin Mordor olisi ollut ennemmin Saksa kuin Neuvostoliitto, mutta Euraasian maantieteeseen kylmän sodan tilanne Vihollisen vallassa olevine valtavine itäalueineen sopii kieltämättä paremmin.)

  Gondor ja Rohan olivat kaksi Lännen tärkeintä maata, joten Ison-Britannian pitää olla jompikumpi niistä. Rohan sopii paremmin Britanniaksi, sieltähän on tultava apujoukkoja mantereelle (ja rohirrim myös puhuvat muinaisenglantia). Ja hobiteille katolinen, agraarinen Irlanti.

  Rautapihan merkitystä ei ole Tolkien-fanin ja Olórinin kartoissa mielestäni korostettu tarpeeksi. Jugoslavia tosin oli kylmässä sodassa ikäänkuin leirien välissä, mutta se ei ole kyllin tärkeä maa, ja sitä paitsi se siirtyi neuvostoblokista lännen suuntaan. Saruman taas oli valkoisen neuvoston johtaja, alunperin yksi päähyviksistä, joka loikkasi pimeän puolelle. Sen vuoksi tekisin Ranskasta Rautapihan, Ranskan irrottauduttua De Gaullen aikana NATO:n organisaatiosta ja kehitettyä oman ydinaseen, jolloin myös NATO:n Euroopan päämaja siirtyi pois Ranskasta! Sitäpaitsi Tolkien ei pitänyt Ranskasta eikä ranskalaisista. Entit voisivat sitten tulla Espanjasta (Tolkien kai kannatti Francoa).

  Gondoriin yhdistäisin useita läntisen Euroopan maita, joiden ytimenä olisi Länsi-Saksa (jolla jo 1960-luvulla oli ehkä Länsi-Euroopan voimakkaimmat maavoimat). Minusta Tolkien-fanin Minas Tirith=Berliini on oikea yhtälö, kylmä sota huipentui Berliinin saartoon ja jakoon, ja kylmän sodan päättyminen lännen voittoon huipentui Saksan jälleenyhdistymiseen (Kuninkaan paluu). DDR olisi Minas Morgul ja sen valvomat Ithilienin alueet. Amsterdam voisi olla Pelargir, Dol Amroth olisi Italiassa jne. Umbarin merirosvot voisivat tulla Kaliningradista. Nämä eri alueethan olivat kuuluneet keskiajalla Saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan, joka olisi siis se suuruudenpäivien Gondor. Merentakaiset Lännen Valtiaat ovat tietysti Yhdysvallat vakoilusatelliitteineen ja U2-koneineen (Lännen Valtiaiden kotkat), Gandalf CIA:n pääedustajana Euroopassa.

  Entäs Hobitin kuvailemat alueet? Smaugin tappaminen voisi olla Skandinavian vapautuminen toisen maailmansodan saksalaismiehityksestä ja kollaboraatiosta natsien kanssa, jonka jälkeen siirryttäisiin kylmän sodan tilanteeseen. Tekisin mielelläni Suomesta ja Itä-Karjalasta Synkmetsän (Suomi metsähaltioiden tai beorninkien alueena, Dol Guldur Leningradissa tai Muurmanskissa), mutta ehkä uskottavampaa olisi tehdä Suomesta Järvikaupunki joka kyyristelee lohikäärmeen ärsyttämistä vältellen ja käy kauppaa Idän vallassa olevien maiden kanssa. Huomattakoon että Sormuksen sodassa Sauronin joukot hyökkäsivät Laakson ja Vuoren kimppuun, mutta Järveä ei mainita, joten se jättäytyi ilmeisesti puolueettomaksi. Yksinäinen vuori kaivoksineen ja tehtaineen olisi Ruotsi, Synkmetsän vetäisin Norjasta Kuolan niemimaalle (haltiat Norjassa ja Dol Guldur Muurmanskissa) ja Laakson hilpeä kaupunki voisi olla Tanska.

  Rivendellin pistäisin Olórinin tapaan Sveitsiin, suojattuun kansainvälisten konferenssien pitopaikkaan. Morian sijoittaisin vuoristoiseen Itävaltaan (epämääräinen puolueeton rajamaa, josta konfliktin puhjetessa saattaisi löytyä joko idän tai lännen joukkoja; ehkä muinaisuudesta palaava balrog voisi olla salaisessa alppilinnoituksessaan piileskellyt Hitler tai Martin Bormann). Lorienin sijoittaisin Belgiaan (Ardennien metsät ja NATO:n päämaja Brysselissä; Galadriel ohjaili taustalta tapahtumia Sormusten sodassa).
   
  Last edited: 03.02.2016
  Ereinion, Lehtokuusama ja Kointähti tykkäävät tästä.
 16. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

  Poistin pitkästä selvityksestäni 4 ajan muutoksista tuon offensiiviseksi koetun ilmaisun.
  (Muok. aloitin kääntämään tuota omaan blogiin (http://erimaassa.blogspot.fi/2016/03/middle-earth-cartography-part-1.html ) , ans kattoo tuleeko visiittejä ja paljonko).
  (Muok. 11.03.2016) toinen osa käännöksestä julkaistu.
  (Muok. 15.03.2016) kolmas osa
  (Muok. 22.032016) neljäs (hieman laajennettu) osa http://erimaassa.blogspot.fi/2016/03/middle-earth-cartography-part-iv.html

  On siellä porukkaa jonkin verran käynyt, Irlannista on tullut yllättävän paljon väkeä tsekkailemaan tuota.

  (Muok. 09.04.2016) Ja Irlantia ajatellen piti lisätä tulkinta viimeiseen osaan (kai se tähän jää :http://erimaassa.blogspot.fi/2016/04/middle-earth-cartography-part-v.html
   
  Last edited: 09.04.2016
 17. Laichalaf

  Laichalaf ben enyd

 18. Kointähti

  Kointähti Parannuksen tehnyt trolli

  Heittäydyn tässä vähän taiteelliseksi ja tuumailen, että Tolkienin maailma on pikemminkin merkkijärjestelmä kuin kirjoituskokoelma. Siinä on useita hyvin korkealla abstraktiotasolla olevia perusajatuksia, joiden avulla voi käsitellä ensinnäkin kieltä, kulttuuria ja psykologiaa, mutta myös luonnontieteellisempiä hahmotelmia kuten tässä ketjussa esiintyviä karttoja. Professorin suuresta viinikellarista löytyy sopiva ruokajuoma niin herkälle kalalle kuin voimakkaalle juustollekin, eikä liian ankarasti sovi tuomita niitäkään, jotka hakevat tästä eliksiiristä nopeaa humalluksen tunnetta.

  Rakastin lapsena kartastoja ja olen piirtänyt lukuisia versioita erilaisia fantasiamaailmojen karttoja, mutta Tolkienin maantiede on jäänyt itselläni aika vähälle huomiolle. Tähänkin voisi perehtyä ajan kanssa.
   
  Constantine ja Isilmírë tykkäävät tästä.

Jaa somessa