Kuka kirjoitti "Mahtisormukset ja Kolmas Aika" - teoksen?

Telimektar

Fundamentalisti
Kuka olisi "Silmarillionin" lopussa olevan "Mahtisormukset ja Kolmas Aika" -kirjoituksen kuviteltu kirjoittaja tai välittäjä? Se näyttäisi olevan kirjoitettu melko kauan Kolmannen ajan lopun jälkeen. Onko se voinut sisältyä "Länsikairan Punaiseen kirjaan", vai onko se päätynyt Eressëassa anglosaksisen merimiehen Eriolin käsiin?

Toiseksi: Kun tämän teoksen antamat tiedot mahtisormuksen tuhoamisesta ja Kolmen Sormuksen haltijoiden lähdöstä jonkin verran eroavat siitä mitä sanotaan Tarussa sormusten herrasta, niin onko kyse vain siitä että on haluttu esittää kaksi hiukan erilaista traditiota, vai muuttiko J. R. R. Tolkien joskus vuosien 1948 ja 1954 välillä käsitystään siitä miten Tarun piti näiltä osin päättyä? (Jokin versio "Mahtisormukset ja Kolmas Aika teoksesta oli ilmeisesti valmis vuonna 1948: "Letters", kirje 115.)
 

Harri Perälä

Kontulainen
Ties vaikka alkuperäisestä käsikirjoituksesta selviäisi tämäkin, mutta Mahtisormukset taitaa olla ainoa Silmarillionin teksti, jonka kehityksestä ei ole juuri lainkaan dokumentaatiota.

Kirjoittaja ilmeisesti tuntee Frodon selostuksen sodasta ja olettaa, että se on hänen lukijoidensakin saatavilla: "Mutta ne jotka näkivät sen mitä tuona aikana tehtiin – – ovat toisaalla kertoneet Sormusten [lue: Sormuksen] Sodan Tarun" (s. 378). Hän tuntuu myös kirjoittavan Keski-Maan näkökulmasta: eldar lähtivät, me jäimme tänne. Joku neljännen ajan gondorilainen oppinut?

Telimektar sanoi:
Toiseksi: Kun tämän teoksen antamat tiedot mahtisormuksen tuhoamisesta ja Kolmen Sormuksen haltijoiden lähdöstä jonkin verran eroavat siitä mitä sanotaan Tarussa sormusten herrasta, niin onko kyse vain siitä että on haluttu esittää kaksi hiukan erilaista traditiota, vai muuttiko J. R. R. Tolkien joskus vuosien 1948 ja 1954 välillä käsitystään siitä miten Tarun piti näiltä osin päättyä?
Huomaan ainakin, että Mahtisormusten perusteella Frodo olisi ikään kuin heittänyt Sormuksen itse tuleen (s. 378), mutta mitä eroja on Kolmen sormuksen kantajien lähdön kuvauksessa?
 

Telimektar

Fundamentalisti
Harri Perälä sanoi:
mitä eroja on Kolmen sormuksen kantajien lähdön kuvauksessa?
"Tarun" viimeisen luvun kuvauksesta niitä ei taida huomata, mutta eräät Tarun liitteiden kohdat antavat esimerkiksi ymmärtää että Frodoa, Gandalfia ja kumppaneita kuljettanut laiva ei ollut viimeinen joka lähti Harmaista satamista. Liite B, Konnunlaskun vuosi 1482: perimätieto jonka mukaan Samvais meni Harmaisiin satamiin ja purjehti meren yli. Näin olleen myöskään viimeiset eldar eivät olisi poistuneet Keski-Maasta Frodon, Gandalfin ja kumppanien mukana. Kuitenkin "Mahtisormusten" lopun mukaan viimeiset eldar poistuivat Keski-Maasta Kolmen sormuksen haltijoiden mukana. Alkuteksti on tässä tosin hiukan monimielisempi kuin suomennos.

Pari kappaletta aikaisemmin "Mahtisormuksissa" Círdan on sanonut asuvansa Satamissa kunnes viimeinen laiva lähtee until the last ship sails. ("The Silmarillion", HarperCollins paperback 1999, p. 366.) Hämäävää kyllä, minun käytössäni olevassa Silmarillionin suomennoksessa vuodelta 1979, s.379, Círdan sanoo vartioivansa satamia kunnes viimein laiva lähtee [siis Gandalfin laiva]. Tarun liitteessä B, Kolmannen ajan johdanto, taas sanotaan että Kolme sormusta olivat aluksi olleet eldarin kolmella suurimmalla, Gil-Galadilla, Galadrieilla ja Círdanilla. Círdan merihaltiana laskettiin siis tässä eldariin (niinkuin sanan normaalin merkityksen mukaan kuuluukin). Tarina siitä että Sam olisi päässyt purjehtimaan Länteen voi tietysti olla vain hobittien lohdullinen satu - niinkuin hiukan epäilenkin - mutta Celeborn taatusti hankkiutui jollain tavalla Länteen Galadrielin perässä joskus Neljännen ajan alkupuolella. Celeborn ei itse ollut eldaria, mutta jotain Círdanin laivaa hän luultavasti käytti.

Itse ajattelen että tämä eldarin "lopullinen exit" -juttu on tarkoitettu vain paljon myöhemmäksi kuvitellun "Mahtisormukset" -tekstin draamalliseksi painotukseksi (Gandalfin löytämä Valkoinen puukaan ei taida olla enää elossa "niin kauan kuin se siellä kasvoi, eivät Esiajat kokonaan unohtuneet kuninkaitten sydämestä"), mutta että kysymys siitä kuka heittää suurimman sormuksen tuleen olisi voinutkin olla Tolkienilla vielä Mahtisormuksia kirjoitettaessa ratkaisematta. Eli milloin Klonkun täsmällinen rooli ratkesi?
 

Harri Perälä

Kontulainen
Sauron Defeatedin mukaan (luvut "The Story of Frodo and Sam in Mordor" ja "Mount Doom") Klonkun oli alusta lähtien tarkoitus pudota kuiluun sormuksen kanssa, kun Frodo osoittautuu kykenemättömäksi viemään tehtävää loppuun. Ensimmäinen suunnitelma Tulisen vuoren tapahtumista on kirjoitettu "lähes varmasti" jo 1939. Epäselvää oli vain se, miten Klonkku saadaan heivattua tuleen – työntääkö toinen hobiteista sen alas, hyppääkö se vapaaehtoisesti vai putoavatko Klonkku ja Sam yhdessä. Kaipa Mahtisormus-versio on siis tarkoituksella vähän kaunisteltu ja yksinkertaistettu tulkinta tapahtumista.
 

Gorgias

Hobitti
Telimektar sanoi:
Celeborn ei itse ollut eldaria, mutta jotain Círdanin laivaa hän luultavasti käytti
Käsittääkseni Celebornin yleisimmän tulkinnan mukaan katsotaan kuuluvan sindar-haltioihin, jolloin hän kyllä olisi eldaria. Sindar-haltiat nimittäin kuuluvat osana teleriin, joka oli yksi kolmesta sukukunnasta, jotka vastasivat Oromën kutsuun lähteä Cuivieneniltä suurelle matkalle, ja eldariksi kutsutaan kaikkia näihin sukukuntiin kuuluvia haltioita riippumatta siitä, jatkoivatko he matkaansa perille Amaniin saakka.
 

Telimektar

Fundamentalisti
Gorgias sanoi:
Käsittääkseni Celebornin yleisimmän tulkinnan mukaan katsotaan kuuluvan sindar-haltioihin, jolloin hän kyllä olisi eldaria.
Olet tietysti oikeassa.
Keskeneräisten tarujen kirjan luvussa "Galadrielin ja Celebornin tarina" käydään läpi kaikki vaihtoehdot. Aluksi Tolkien ajatteli että Celeborn oli nandoria (alun perinkin Lorienista), sitten sindaria (Beleriandista) ja erään myöhäisen idean mukaan jopa Amanin teleriä (joka olisi ainoana tästä heimosta lähtenyt takaisin Suuren meren itäpuolelle). Kaikki nämä kolme ryhmää kuuluvat eldariin, mihin näin ollen Legolaskin laskettiin. Mutta sitä suuremmalla varmuudella voidaan sanoa että kaikki eldar eivät vielä poistuneet Keski-Maasta sillä Gandalfin ja Frodon käyttämällä laivalla.

Mutta kenties "Mahtisormusten" lopussa ajateltiinkin itse asiassa noldoria kun todettiin että eldar olivat nyt kaikki poissa?
 

Tik

Konnavahti
Vastuuhenkilö
Konnavahti
Telimektarin aloitusviestissä mainitsemassa kirjeessä № 113 Tolkien siis tuskailee Katherine Farrerille hukanneensa "Mahtisormukset", joka hänen mukaansa "toimii 'Númenorin tuhon' ohella Silmarillionin ja hobittimaailman välisenä yhteytenä. Mutta sen olennaiset osat sisältyvät Sormusten herran II lukuun." (Kirjeet, s. 166)

Kirjeen päiväyksestä puuttuu vuosiluku, mutta toimittajien mukaan se on "mahdollisesti 1948". Kyseinen II luku on "Menneisyyden varjo", jossa Gandalf kertoo Repunpäässä Frodolle Sormuksen historiasta.

Tämä ei tietenkään millän tavalla vastaa kysymykseen, kuka teoksen on kirjoittanut Keski-Maan kontekstissa. Mutta (lainailen seuraavassa omaa viestiäni toisesta keskustelusta) voisiko tämä liittyä asiaan?

Tolkien esiintyy kertojana selostaessaan Elrondin neuvonpidon kulkua ja viittaa siinä Elrondin kirjoihin, jotka tämä on itse kirjoittanut, ja joita Tolkien on siis käyttänyt joko suoraan tai Punaisen kirjan välityksellä.

Sitten hän [eli Elrond] selosti Sormuksen kulkua kaikkien seuraavien vuosien halki; mutta koska tuo tarina on kerrottu muualla, juuri siinä muodossa kuin Elrond itse merkitsi sen kirjoihinsa, sitä ei tässä kerrata. (TSH I/2 "Elrondin neuvonpito", s. 255)​

Viittaako kertoja (Tolkien) tässä lukuun "Menneisyyden varjo"? Tuskin, koska siinähän Sormuksen tarina on Gandalfin kertomana eikä "juuri siinä muodossa kuin Elrond merkitsi sen kirjoihinsa". Mutta mihin sitten? Luulisi, että tässä Elrondin neuvonpidon selonteossa viitataan jonnekin Sormusten herran sisään. Kuitenkin tuo "juuri siinä muodossa" herättää epäilyksiä. Joka tapauksessa tuolloin ei ollut julkaistu mitään Elrondin books of lore. Ellei sitten Tolkien tätä Sormusten herran kohtaa kirjoittaessaan vielä ajatellut, että Silmarillion julkaistaisiin yhdessä Sormusten herran kanssa niin kuin hän hartaasti halusi.
 

Luvailin

Kontulainen
Jos Tolkien olisi saanut julkaistua Silman ja Tarun yhdessä, olisiko Mahtisormukset tullut siihen mukaan? Siinähän spoilataan Tarun tärkein juoni, joten se ei voisi olla Silma+Taru-kirjassa ennen Tarua. Olisiko Mahtisormukset-tekstin loppuosa jätetty siinä tapauksessa pois? Vai olisiko koko Mahtisormukset ollut yhdistetyn teoksen lopussa jonkinlaisena liitteenä? Vai olisiko yhtenäinen Silma+Taru-teos sisältänyt ei-kronologisesti ensin Tarun ja vasta lopuksi Silman?

Tiedämmekö, onko Silmassa oleva Mahtisormukset ylipäätään kokonaan isä-Tolkienin kirjoittama, vai onko Christopher toimittanut sitä?

Elrond sopisi kyllä Mahtisormusten kirjoittajaksi siinä mielessä, että teksti päättyy juuri kun Elrond lähtee. (Ehkä joku Rivendelliin jäänyt kirjuri olisi täydentänyt sen viimeiset virkkeet.) Mutta entä tämä: Mutta ne jotka näkivät sen mitä tuona aikana tehtiin, kaikki ihmeelliset ja uljaat teot, ovat toisaalla kertoneet Sormuksen sodan tarun - - Olihan Elrond mukana näkemässä, vaikkei toki yhtä läheisesti kuin Länsikairan Punaisen kirjan kirjoittajat (oletan että "toisaalla" viittaa siihen). Voisiko koko tekstin kirjoittaja olla joku Elrondin jälkeen Rivendelliin jäänyt haltia? Tai Círdan, joka tietysti tunsi Sormukset erittäin hyvin, mutta ei ollut kovin läheisesti näkemässä Sormuksen sotaa?
 
Ylös