Oropher -- milloin sindar-haltiat muuttivat Vihermetsään?

Tik

Konnavahti
Vastuuhenkilö
Konnavahti
Tässä on Telimektarin viesti keskustelusta Wikiuutisia. Kopioin sen tähän keskustelun aluksi. Olkaahan ystävällisiä ja lukekaa ja ottakaa kantaa!

Tik


* * *

Tarkastelin artikkelia "Oropher". Siinä sanotaan

[...] Vihermetsään muuttaneet sindarilaiset olivat kotoisin "hävitetystä Doriathista", ja ilmeisesti he muuttivat Vihermetsään pian Doriathin tuhon jälkeen (506-507av.[3]), joka tapauksessa ennen ensiajan päättänyttä Vihan sotaa (545-587av.[3]), koska syyksi muuttoon sanottiin, ettei heillä "ollut mitään halua lähteä pois Keski-Maasta eikä myöskään sulautua Beleriandin sindariin joita hallitsivat maanpakolaiset noldor.[2] [...]
[kohdan viitteet:]
2. KTK 2.IV, Galadrielin ja Celebornin tarina, s. 356.
3. Vuosiluvuista, ks. artikkeli The Tale of Years.

En löytänyt näistä kohdista tai muualtakaan tolkienien teksteistä kohtaa, jossa oltaisiin eksplisiittisesti mainittu tämän itään siirtymisen tapahtuneen jo ennen Thangorodrimin murtumista. Myöskään kontuwikin linkkinä olevassa englanninkielisen sivuston vastaavassa artikkelissa ei ole tällaista spekulaatiota. Sen sijaan Sormusten herran liitteessä B, Vuosien kirja, Toinen aika, sanotaan:
...Tämän ajan alussa oli vielä jäljellä paljon suurhaltioita. Suurin osa heistä asui Lindonissa Ered Luinin länsipuolella; mutta ennen Barad-dûrin perustamista siirtyi suuri joukko sindaria itään, ja jotkut perustivat valtakuntia kaukaisiin metsiin joissa asui enimmäkseen metsähaltioita. Thranduil, pohjoisen Vihermetsän kuningas, oli yksi heistä...Myöhemmin lähti joukko noldor-haltioita Eregioniin...

HoME, XI, 174 (The Tale of Years of the Second Age):
[toisen ajan vuosi:]
750
Foundations of Imladris (or Rivendell) and of Eregion (or Hollin) as dwellings of the Noldor or High Elves. Remnants of the Telerian Elves (of Doriath in ancient Beleriand) establish realms in the woodlands far eastward, but most of these peoples are Avari or East-elves. The chief of these were Thranduil who ruled in the north of Geenwood the Great beyond Anduin...
[tässä siis sijoitetaan Eregionin ja myös Imladrisin perustaminen kyseiseen vuoteen; sindarilaisten metsävaltakuntien perustamisen ei ole tarvinnut tapahtua samana vuonna, koska se esitetään vain rinnastuksena tärkeämmälle noldorilaiselle tapahtumalle]

Oropher-artikkelissa näköjään pidetään perusteluna jo ensimmäisellä ajalla tapahtuneelle muutolle Doriathin pakolaisten haluttomuutta sulautua "Beleriandin sindariin", ilmeisesti sillä taustaoletuksella että Beleriandin sindarista puhumisen täytyisi viitata aikaan ennen Beleriandin vajoamista. Kuitenkin samassa virkkeessä on mainittu myös haluttomuus lähteä pois Keski-Maasta, mikä taas ei olisi ollut mahdollista ennen toisen ajan alkua. Itse ajattelisin, että "Beleriandin sindar, jota hallitsivat noldor", voi viitata tiettyyn etniseen ja kulttuuriseen ryhmään vielä Beleriandin vajoamisen jälkeenkin. (Vertaa kuningas Elessarin sanat Aragornin ja Arwenin tarun lopussa: "minä olen viimeinen numenorilaisista").

KTK:n sivulla 323 puhutaan myös "beleriandilaisen kulttuurin" vaikutuksesta Anduinin laaksossa, mutta tämäkin kohta voidaan mielestäni tulkita niin, että kyseinen kulttuuri jatkoi vaikutustaan Toisella ajalla kulttuurin alkuperämaan jo kadottua.
Galadriel oli tullut tekemisiin Lórinandin nandorilaisen haltiavaltakunnan kanssa joka sijaitsi Sumuvuorten tuolla puolen...näillä haltioilla ei ollut ruhtinaita eikä hallitsijoita ja he elivät huoletonta elämää kun kaikki Morgothin mahti oli keskittynyt Keski-Maan luoteisille alueille, mutta "heidän joukkoonsa tuli paljon sindaria ja noldoria ja he alkoivat 'sindarilaistua' Beleriandin kulttuurin vaikutuksesta".

Sanoisin, että sindarilaisten muutto Vihermetsään jo ennen Vihan sotaa ei mielestäni saa riittävästi tukea lähteiksi esitetyistä teksteistä, ja muuttaisi melko lailla muualta saatavaa yleisempää kuvaa Sinivuorten itäpuolisten alueiden historiasta ensimmäisen ajan lopulla ja toisen ajan alkupuolella.

(Yritykseni luoda toimiva käyttäjätunnus kontuwikiin kariutui jälleen jonkin teknisen ongelman vuoksi, mutta tämä mielipiteeni välittynee tätäkin kautta.)
 

Tik

Konnavahti
Vastuuhenkilö
Konnavahti
Telimektarin perustelut ovat kyllä aika uskottavia, ottaen huomioon lähdetekstin epämääräisyys. Kontuwikin tekstissä on tosiaan järkeilty niin, että Beleriandin sindar jota maanpakolaiset noldor hallitsivat, pitäisi sisällään ajatuksen Beleriandin olemassaolosta mutta en käy kiistämään sitä, että se voisi tarkoittaa myös Beleriandin upottua Keski-Maahan jääneitä entisiä Beleriandin kansoja: niitähän he olivat maansa menetettyäänkin selvänä erotuksena haltioihin jotka eivät olleet koskaan kulkeneet Sinivuorten yli länteen.

Sivukysymyksenä voisi muuten esittää, keitä tarkkaan ottaen olivat ne Beleriandissa asuneet sindar, jotka eivät olleet doriathilaisia? Vai tarkoittaako tämä vain niitä ex-doriathilaisia, jotka jäivät tyytyväisinä Gil-galadin vallan alle?

Joka tapauksessa Oropher-artikkelia täytyy korjata niin, ettei esitetä varmana tietona Oropherin joukon lähtöä ennen Vihan sotaa.
 
Ylös