Smialpalsta

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
RE: Smialvastaavan tiedotustopikki

Hei hobitit ja muut. Olen Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n uusi smialvastaava. Tiedotan smialtoimintaan liittyvistä asioista, vastaan smialeihin liittyviin kysymyksiin (kuten "onko kotipaikkakunnallani smialia, johon voisin liittyä") ja tuomaroin smialkisaa.

Tässä viestissä kerron varmuuden vuoksi muutaman perusasian smialtoiminnasta ja esittelen smialkisan tämänvuotiset säännöt:


Smialkisa 2012


Mikä on smial?

Smial on Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n itsenäinen alaosasto. Smialtoiminnan tarkoitus on koota yhteen Tolkien-harrastajia yhteisen tekemisen ja ajanvieton merkeissä. Smialin saa perustaa kuka tahansa seuran jäsen minne tahansa, vaikka virtuaaliympäristöön. Jäseniä smialissa pitää olla vähintään kaksi. Viisihenkisissä tai sitä pienemmissä smialeissa ainakin yhden jäsenen on kuuluttava Tolkien-seuraan, suuremmissa smialeissa vähintään viidesosan jäsenistä. Jäsenenä saa olla niin monessa smialissa kuin haluaa, kunhan se sopii asinomaisille smialeille.


Mikä on smialkisa?

Smialkisa on smialeiden välinen leikkimielinen kilpailu siitä, mikä smial toimii aktiivisimmin. Sen tarkoitus on paitsi kannustaa smialeita toimintaan myös innostaa niitä pitämään yhteyttä seuraan päin. Näin mahdollistetaan smialeihin kuulumattomillekin tiedonsaanti siitä, mitä kaikkea smialeissa tehdään ja mistä ehkä löytyisi avoin smial sellaisen jäsenyyttä kaipaavalle.

Smialkisa kestää kalenterivuoden ajan. Kisan palkintona on perinteisesti ollut lahjakortti johonkin pelikauppaan. Voittaja julistetaan ja palkinto luovutetaan seuran vuosijuhlassa.


Miten kisaan osallistutaan?

Kisaan osallistumiseksi smialin pitää olla ilmoittanut olemassaolostaan smialvastaavalle, joka tarvitsee myös smialin yhteystiedot ja tiedon smialin jäsenmäärästä. Osallistuva smial raportoi tämän jälkeen toiminnastaan sopivaksi katsomaansa tahtiin smialvastaavalle, joka antaa kullekin smialille pisteitä toiminnan määrän ja laadun perusteella.

Kolmen kuukauden tauko raportoinnissa aiheuttaa pisteiden nollaantumisen. Samoin kolmea kuukautta vanhempia tapahtumia ei pisteytetä. Kannattaa siis raportoida vähintään neljännesvuosittain.

Jos smialissa on mukana vain harvakseltaan toimintaan osallistuvia jäseniä, kannattaa kisaan lähtiessä harkita heidän ilmoittamistaan passiivijäseniksi. Pisteytykseen vaikuttaa nimittäin myös se, kuinka moni smialin jäsenistä on aktiivijäsen, jonka paikallaolo smialin kokoontumisissa otetaan huomioon pisteitä laskiessa, ja ketkä taas ovat passiivijäseniä, joilta pisteytetään vain yksi smialin itse pisteytettäväksi valitsema aikaansaannos vuodessa.

Kisaan osallistuessa on myös suotavaa ilmoittaa, mikäli joku smialin jäsen kuuluu myös toiseen kisaavaan smialiin. Näiltä jäseniltä tarvitaan tieto siitä, mikä smial on heidän ensisijainen smialinsa, ts. minkä smialin pistesaldoa heidän henkilökohtaiset urotekonsa - kuten materiaalin tuottaminen seuralle - kartuttavat.Kuka on smialvastaava ja mistä hänet tavoittaa?

Smialvastaava on Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen valitsema henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä smialeiden ja seuran välillä. Smialvastaava toimii smialkisan tuomarina eikä siksi kuulu itse mihinkään smialiin. Smialkisan säännöt ovat smialvastaavan käsialaa ja niitä kohtaan saa esittää asiallista kritiikkiä.
Smialvastaavan tavoittaa paitsi tältä foorumilta myös sähköpostista smialvastaava at suomentolkienseura piste fiPisteytys


1. Raportointi

Kirjallisesta raportista 3 p./ viikko, suullisesta raportista 1 p./ viikko.

Raportoida saa useamminkin, mutta silloin raportista itsestään ei saa pisteitä. Julkinen raportoiminen tällä foorumilla tuo yhden lisäpisteen/ raportti/ viikko. Erityisestä vaivannäöstä raportin laadinnassa voi saada bonuspisteitä, ja joskus muinoin on käynyt niinkin, että smial on saanut miinuspisteen erityisen pahanhajuisesta raportista. Aikavälillä 26.12. – 2.1. suullinen raportti pisteytetään poikkeuksellisesti samoin kuin kirjallinen raportti.


2. Kokoontuminen

Alkaen 5 p. / kokoontuminen/ viikko.
Kokoontumisen on kestettävä vähintään puoli tuntia ja paikalla pitää olla vähintään puolet aktiivijäsenistä tai yli kahdeksanhenkisen smialin tapauksessa vähintään neljä aktiivijäsentä. Virtuaalikokoontumisesta puhelin- tai tietoverkon välityksellä saa puolet fyysisen kokoontumisen pistemäärästä. Smialvastaavalle raportoidaan ainakin kokoontumisen päivämäärä, alkamis- ja päättymisaika sekä osanottajat.

Lopullinen pistemäärä riippuu smialin aktiivijäsenmäärästä ja siitä, kuinka moni aktiivi on paikalla. Pisteytys määräytyy tämän linkin takaa löytyvien vastaavien sääntöjen lopusta, koska en saanut taulukkoa kauniisti siirrettyä foorumille.

Jonkin harrastuspiirin kuten luku-, käsityö-, kirjansidonta- tai haarniskanrakentelupiirin kokoontuminen on poikkeus säännössä siltä osin, että suurempien smialien kohdalla vähimmäisosallistujamäärä on neljän sijaan kolme. Harrastuspiirin kokoontumisesta saa myös pisteitä kerta / viikko, vaikka smialilla olisi jokin muukin kokoontuminen samalla viikolla.


3. Teemakeskustelu

3 p. / kerta / viikko

Vähimmäispituus ja vähimmäisosallistujamäärä sama kuin kokoontumisella. Teemakeskustelu voi sisältyä kokoontumiseen.
Teemakeskustelu tarkoittaa tässä yhteydessä ennalta sovittua paneelityyppistä keskustelua, jolla ei kuitenkaan tarvitse olla yleisöä eikä puheenjohtajaa. Siis ei satunnaista jutustelua, vaan yhteen aiheeseen keskittyvää tiivistä, pohtivaa keskustelua.


4. Pelaaminen

Pisteytys riippuu pelin laadusta, kestosta ja pelaajamäärästä. Pisteitä saa vain peleistä, joissa vähintään ¾ osallistujista on smialin aktiivijäseniä. Tolkien-teemaisista peleistä saa tuplamäärän pisteitä. Peleistä on raportoitava päivämäärä, kellonaika, osallistujat ja mitä tarkalleen ottaen pelattiin.

a) Roolipelit

Yksittäinen, ennalta suunniteltu peli, joka kestää yli kaksi tuntia: 0,5 p. / pelaaja

Yksittäinen, alle kahden tunnin mittainen ja/tai ennalta suunnittelematon peli: 0,25 p./ pelaaja.
Maksimipistemäärä on 2 p. / pelaaja / viikko. Pelinjohtaja lasketaan pelaajaksi. Pidempään kampanjaan kuuluvat pelit pisteytetään samoin kuin yksittäiset pelit, mutta kampanjan pelaamisesta voi saada bonuspisteitä.

b) Liveroolipelit

Avoimeen livepeliin osallistuminen: 1 p. / pelaaja / päivä, jos mukana on vähintään kaksi smialin aktiivijäsentä. Smialin oma suljettu livepeli: 2 p. / pelaaja / päivä. Avoimen livepelin järjestäminen pisteytetään kohdan 6. ”Tapahtuman järjestäminen” mukaan.

c) Strategiapelit

0,5 p. / pelaaja / viikko

d) Keräilykorttipelit

0,25 p. / Pelaaja / viikko

e) Muut pelit kuten lautapelit, noppapelit, korttipelit jne.

Pelistä riippuen 0,5 – 1 p. / pelaaja / viikko

f) Omat pelit

Ostopelin tuunaamisesta Tolkien-teemaiseksi saa 1 – 5 p. tuunauksen perusteellisuudesta riippuen ja pelin pelaaminen tuunattuna pisteytetään kuten muidenkin Tolkien-pelien.

Kokonaan oman pelin kehittämisestä saa 3 – 15 p. kehittelytyön perusteellisuudesta riippuen ja 3 - 5 lisäpistettä, jos se on Tolkien-teemainen. Pelaaminen pisteytetään samalla tavalla kuin muidenkin pelien.


5. Tapahtumiin osallistuminen

Suomen Tolkien-seura Kontu ry: tapahtumiin osallistuminen: 5 p. / päivä / osallistuja. Ohjelmanumeroon osallistuminen tapahtumassa: 3 p. Oman ohjelmanumeron järjestäminen tapahtumassa: 5 p.

Muihin Tolkien-harrastusta sivuaviin tapahtumiin kuten erilaisiin coneihin osallistuminen, jos mukana on vähintään kaksi smialin aktiivijäsentä: 3 p. / päivä. Tolkienin tuotantoa tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:tä tunnetuksi tekevään toimintaan osallistuminen edellä mainitun kaltaisessa tapahtumassa: 3 p. / osallistuja riippumatta siitä kuinka monta smialilaista tapahtumassa on mukana.


6. Tapahtuman järjestäminen

Smialin sisäinen tapahtuma kuten retki tai elokuvailta: 5 p. Jos tapahtuma liittyy selkeästi Tolkieniin, 8 p. Osallistujista vähintään puolet smialin aktiivijäseniä, paikalla vähintään kolme henkeä paitsi jos smialissa on vain kaksi aktiivijäsentä jolloin kaksi osallistujaa riittää.

Julkinen tapahtuma kuten Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tapaaminen tai smialin oma kaikille avoin tapahtuma: 5 – 30 p. tapahtuman suuruudesta ja sen järjestämisen vaatimasta vaivannäöstä riippuen. Bonuspisteitä saa, jos tapahtuman voi katsoa tuovan positiivista julkisuutta Tolkienin tuotannolle tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:lle.


7. Oman materiaalin tuottaminen

Oma lehti: 15 p. / numero. Vähimmäiskoko 12 sivua kansilehdet mukaan luettuna. Vähimmäislevikki smialin jäsenet ja smialvastaava. Muille smialeille on tarjottava mahdollisuus tilata lehti omakustannehintaan tai lukea sähköinen versio verkossa.

Jäsentiedote: 1 p. / sivu / viikko. Vähimmäislevikki smialin jäsenet ja smialvastaava. Sähköinen versio riittää.

Smialin kotisivut: perustaminen 10 p., merkittävä päivittäminen 1 p. / kerta

Muu oma materiaali: 1 – 10 p. materiaalista riippuen.

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:lle tuotettu materiaali: 5 – 15 p. materiaalista riippuen.

Tolkienin tuotantoa tai Suomen Tolkien-seura Kontu ry:tä esiin tuovan materiaalin tuottaminen muihin kuin seuran sisäisiin medioihin: 5 – 20 p. materiaalista riippuen


8. Bonuspisteet

Bonuspisteitä saa kaikesta erityisestä vaivannäöstä niin smialin omassa toiminnassa kuin Suomen Tolkien-seuran toiminnan järjestelyissä avustamisessa samoin kuin erityisen loistavista suorituksista. Smialvastaava päättää bonuspisteiden määrän tapauskohtaisesti. Kerralla bonuspisteitä voi saada 1 – 25.
 

Jaamar

Hyykäärme
Vastuuhenkilö
Kummi
RE: Smialvastaavan tiedotustopikki

Yksi tarkentava kysymys. Jos kuuluu kahteen smialiin (1 ja 2) niin voiko smialin 1 jäsjestämään tapahtumaan osallistumisesta saada pisteitä smialille 2? Vai meneekö nimenomaan smialin 1 järjestämään tapahtumaan osallistumisesta pisteet automaattisesti smialille 1, mutta vaikkapa yhdistyksen tapahtumaan osallistumisesta voi antaa pisteensä kummalle hyvänsä?
Henk.koht. minusta pitäisi mennä suoraan järjestävälle smialille jos on kyse tuplajäsenestä ja toiminta on selkeästi tietyn smialin järjestämää. Mutta tämä on toki vain yhden lohikäärmeen mielipide.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
RE: Smialvastaavan tiedotustopikki

Hyvä kysymys ja muistutus siitä, että kaksoisjäsenyydestä pitää tehdä oma kohtansa sääntöihin.

Kaksois- tai vaikka kaikkien smialien jäsenyys on sallittua, kunhan se sopii kyseisille smialeille. Monen smialin aktiivijäsenenä voi kyllä tienata pisteitä vaikka niille kaikille, mutta vain osallistumalla niiden omiin, toisistaan erillisiin aktiviteetteihin. Siis osallistumisesta sellaisen smialin järjestämään tapahtumaan, jossa itse on jäsenenä, saa pisteitä kyseiselle smialille, ei muille.

Useampaan smialiin kuuluvilta jäseniltä tarvitsen kuitenkin ilmoituksen siitä, millä jäsenyyssmialille heidän muut puuhansa pisteytetään. Esimerkiksi seuran tapahtumiin tai coneihin osallistuminen tai materiaalin tuotto seuralle tuo pisteitä vain tälle "ensisijaiselle smialille", ei muille.
 

eowynofmay

Kontulainen
Esim. miten pisteytetään...
kerään pääasiallisesti pisteitä Marachille, mutta kuulun myös Juhlapuuhun
ja
Juhlapuu järjestää teemakeskustelun (Juhlapuu siis järjestävä seura), johon osallistun?

Nyt tästä ennakkotapaus, miten toimitaan jatkossa!

http://fi.wikipedia.org/wiki/Oikeusk%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Juhlapuun jäsen joka osallistuu Juhlapuun järjestämään teemakeskusteluun ansaitsee sillä pisteitä Juhlapuulle.

Jos toiminnan järjestäjänä on smial, jonka jäsen olet, pisteet osallistumisesta menevät sille smialille. Jos taas teet jotain pisteiden arvoista, joka ei suoraan liity tiettyyn smialiin tai jossa järjestävänä tahona on useampi jäsenyyssmialisi (esim. hypoteettinen tilanne, jossa kaksi smialia järjestää yhdessä vaikkapa larpin), pisteet menevät sille smialille, jonka olet ilmoittanut ensisijaiseksi smialiksesi.
 

Jaamar

Hyykäärme
Vastuuhenkilö
Kummi
Tuli tuossa mieleen (en ole varma onko tämä hyvä paikka kysyä, mutta Isilmírë älähtää jos ei hyvä paikka) että olisikohan hirmuisen hankalaa kasata yhteinen Smialkalenteri/seurankalenteri joka voisi näkyä esim. seuran sivuilla ja halutessa smialien omilla sivuilla? Sellainen missä näkyisi kaikkien smialien toimintaa ja myös yhdistyksen järjestämät tapahtumat. Perustelen tällaisen perustamista sillä että sieltä saisi nopeasti kuvan siitä kuinka aktiivista toimintaa meillä on, näkisi oman smialin juttuja suunnitellessa tuleeko pahasti päällekkäisyyksiä ja jos joku matkustaa vaikka toiselle paikkakunnalle ja on vapaata niin näkisi heti onko jotain kivaa mihin voisi osallistua. Nythän ainakin Brandagamballa ja Juhlapuulla on omat erilliset kalenterit ja Morel päivittää tapaamisiaan suoraan sivuilleen, Marach taas huutelee lähinnä käärmeessä. Olisi näppärää kun näkisi yhdellä vilkaisulla kaiken. Ehkä voisi vaikka antaa smialeille omat värikoodit niin näkisi näppärästi yhdellä vilkaisulla kenen tapahtumasta on kyse.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Kuulostaa ainakin ideatasolla hyvältä, vähän samalta kuin SuoLin larp-kalenteri, joka käsittääkseni toimii hyvin. Itse en moista kalenteria kuitenkaan osaa toteuttaa.

Smialkisan tämänhetkisen tilanteen pisteytys lykkääntyy ensi viikolle, koska kuopukseni on ollut koko menneen viikon sairaana ja on vasta nyt vähitellen toipumassa. Minulla ei siis ole ollut aikaa paneutua smialasioihin eikä varmaan ole nyt viikonloppunakaan kurjaa oloaan kiukkuavaa ja äitiin takertuvaa taaperoa hoivatessani. Kunhan pieni toipuu päiväkotikuntoon ensi tiistaihin mennessä, ehdin varmasti työpaikalla hiljaisina hetkinä käydä myös smialraportit läpi.
 

Jaamar

Hyykäärme
Vastuuhenkilö
Kummi
Ihan ymmärrettävää että lapsi menee edelle. Ei hätää ainakaan minun puoleltani.

Nova selitti minulle miten kalenteri olisi mahgollista toteuttaa Googlella niin että se näkyy kaikille riippumatta siitä onko tunnuksia vai eikö. Esitin tätä asiaa myös ihan hallitukselle että josko sen saisi toteutettua tosiaan seuran kalenterina johon smialien omat kalenterit voisi liittää tai sitten niin että sinne pääsisi päivittämään joku jokaisesta smialista.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Sainpas vihdoin aivoni sen verran keskittyneeseen tilaan, että kisatilanteen selvitys onnistui. Tällä hetkellä se näyttää seuraavanlaiselta:

1. Morel 112,5 p.
2. Brandagamba 81,5 p.
3. Juhlapuu 80,25 p.
4. Marach 10,5 p.

Vaikka osallistujia on toistaiseksi vain neljä, toimintaa ne järjestävät hyvinkin tuplamäärän edestä, mikä on ilahduttavaa. Kuriositeettina mainittakoon, että myös helsinkiläissmial Telcontar suunnittelee kokoontuvansa pitkästä aikaa. Kisaan Gondorin kuningashuone ei kuitenkaan liene osallistumassa.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Kisatilanne on päivittynyt foorumraporteilla Juhlapuun teemakeskustelullisesta irc-kokoontumisesta ja Brandagamban monimuotoisesta aktiviteetista, joka alkoi elokuvapäivänä, jatkui kokouksena ja päättyi lautapeli-iltana. Viimeksimainitun raportin seurauksena paitsi annoin pisteitä myös tein lisäyksen sääntöjen kohtaan 6. Tapahtuman järjestäminen: smialin sisäisistä tapahtumista saa tästä lähin pisteitä vain kerran per viikko.

Tilanne on nyt tämän näköinen:

1. Morel 112,5 p.
2. Brandagamba 102 p.
3. Juhlapuu 91,5 p.
4. Marach 10,5, p.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Brandagamban lukupiireiltyä Tolkienin kirjeiden tiimoilta sekä kokoustettua muiden aiheiden parissa ja Juhlapuun lähetettyä edellistä raporttiaan tarkentavan uuden raportin on tilanne Smialkisassa seuraavanlainen:

1. Brandagamba 119 p.
2. Morel 112,5 p.
3. Juhlapuu 95,5 p.
4. Marach 10,5 p.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Saatuani taas kolme uutta raporttia on aika pävittää tilannetta. Brandagamba on jatkanut toimintaa tasaiseen tahtiin, tällä kertaa Helsingin kuukausitapaamisen järjestäen ja siihen myös osallistuen. Juhlapuu puolestaan on tavanomaisesta virtuaalitoiminnastaan poiketen lähettänyt kaksihenkisen edustuston irl-hobittisyöminkeihin. Suurimman pistepotin keräsi kuitenkin Morel, joka on viime raportin jälkeen ehtinyt järjestää niin kaksi lukupiiriä, peli-illan ja epäonnisen pulkkamäkiretken kuin osan Spefi-seurojen yhteistyökokouksestakin. Lisäksi smialilla oli kokouksessa mittava edustusosasto, joka myös järjesti oman ohjelmanumeron. Kaiken tämän seurauksena smialkisatilanne on nyt tällainen:

1. Morel 169 p.
2. Brandagamba 138 p.
3. Juhlapuu 102,5 p.
4. Marach 10,5 p.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Kaksi neljästä kisasmialista on jälleen antanut kuulua itsestään, joten on aika päivittää tilanne. Kun puolet Brandagamban aktiivihobiteista on ollut kokoontuneina kirjallisuuden ja tee- tai kaakaokupposen äärelle ja Juhlapuu puolestaan on muistanut jäseniään virallisella tiedotteella, mennään kisassa tällaisissa pistemäärisssä:

1. Morel 169 p.
2. Brandagamba 147,5 p.
3. Juhlapuu 107,5 p.
4. Marach 10,5 p.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Raporttia pukkaa. Morel on juhlinut Pelennorin kenttien taistelun vuosipäivää keskustellen ja itsensä Tikin ylistämiä legodioraamoja rakennellen, Brandagamba puolestaan kokoustanut ja katsellut joukolla Jacksonin tulkintaa Sormuksen ritareista. Kisatilanne on näiden aktiviteettien seurauksena tällainen:

1. Morel 180,5 p.
2. Brandagamba 165,5 p.
3. Juhlapuu 107,5 p.
4 Marach 10,5 p.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Nytpä kuuluu Briistä kummia, kun tähän saakka hitaasti mutta varmasti pistetiliään kasvattanut Juhlapuu on äkkiä rykäissyt itsensä kisan johtoon ja vieläpä melkoisella kaulalla. Smialista osallistui reippaankokoinen lähetystö seuran viimeisimpään miittiin, ja kun tapahtuman järjestelyvastuukin lepäsi juhlapuulaisten harteilla, tuloksena oli muhkeat 124 pistettä.

1. Juhlapuu 233,5 p.
2. Morel 180,5 p.
3. Brandagamba 165,5 p.
4. Marach 10,5 p.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Joo, niin pitäisi, kiitos huomautuksesta. Korjaan asian. Ehkä en jatkossa enää koske smialasioihin sellaisina päivinä, kun takana on vain parin tunnin yöunet =D

Muoks

Korjattu on. Ja lisää korjausta - tai pikemminkin uusi tilannetiedotus - on luvassa, kunhan saan päätettyä, millä tavalla rukkaan kisasääntöjä seuran tapahtumiin osallistumisen suhteen.
 

Isilmírë

Kuukivi
Suomen Tolkien-seura
Dodiin. Runsaan palautteen ja lukuisien hyvien ehdotusten jälkeen kisasääntöjä on nyt rukattu siihen malliin, että Tolkien-seuran tapahtumiin osallistumisesta saa enää viisi pistettä per tapahtuma plus pisteen per osallistuja per päivä. Ja minä lasken päiväksi kalenteripäivän, ihan sama kattaako tapahtuma vuorokauden kaikki 24 tuntia vai onko kyseessä vain parin tunnin istuskelu kuukausitapaamisessa. Smialien kisarangking on siis palautunut alkuperäiseen järjestykseen.

1. Morel 180,5 p.
2. Brandagamba 165,5 p.
3. Juhlapuu 137,5 p.
4. Marach 10,5 p.

Odotan jännityksellä, mikä kohta kyhäämissäni säännöissä seuraavaksi osoittautuu käytännössä toimimattomaksi =D
 
Ylös